Karta informacyjna
Typ placówki
Placówka dla
kobiet
mężczyzn
małżeństw/par
dzieci
Pobyt
krótkoterminowy
długoterminowy
dzienny
Placówka dla
osób starszych
somatycznie chorych
niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie
psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
chorych na Alzheimera
chorych na Parkinsona
dla osób leżących
Preferencje
Zwierzęta
Psy
Koty
Testowe
Na etapie przyjęcia do placówki konieczne będzie okazanie dokumentacji medycznej przyszłego mieszkańca w celu przedstawienia jej naszemu lekarzowi.