Elewacja od strony wsi. Zabytkowy obiekt z dobudowaną oranżerią.
Ostatnie prace wykończeniowe od strony zabytkowego parku.
Wieża